01 April 2020 10:15:06
Ditulis oleh admin

Himbuan Pemdes Talun Untuk Pencegahan Corona Virus, Warga Baru Datang Dari Luar Daerah Wajib Lapor

Selasa, 31 Maret 2020 Pemerintah Desa (Pemdes) Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, melakukan siaran keliling desa menghimbuan dan mengedukasi warga dalam pencegahan corona virus.

Di kegiatan tersebut Kepala Desa Talun, Abdul Basif beserta perangkat terjun langsung berkeliling desa dengan mengunakan mobil bak terbuka.

Dan berikut himbuan dan pengumuman Pemdes Talun kepada warganya :

Assalamu'alaikum wr wb

Bapak Ibu Warga Desa Talun. Meniko pengumuman saking Pemerintah Desa Talun terkait pencegahan Corona Virus utawi Covid-19.

1. Bilih binjing 1 April 2020 badhe dipun wontenaken penyemprotan masa ldisinfekatan tahap ke-2 dateng seluruh lingkungan Desa Talun. Pramilo ingkang gadah tengki semprot monggo derek bantu nyemprot, kersane saget tuntas lan merata, obate sampun di sediaaken mbinjing kantun memdey dateng ketua RT kiambak-kiambak.

- Bapak Ibu mboten usah panik, monggo sami njogo kesehatan lan njogo kebersihan.

- Menawi bade dahar utawi saking lelungan ampun ngatos supe selalu cuci tangan kaleh sambun.

- Menjaga pola makan, istirahat ingkang cukup lan olah raga.

- Menawi badanipun kraos mboten sehat monggo cepet-cepet prikso dateng bu bidan utawi pukesmas, ampun supe dame masker nek bade tindak.

2. Menawi wonten keluarga ingkang nembe mantuk saking perantuan monggo cepet-cepet keluargane laporan dateng Pemerintah Desa, lajeng perikso kesehatan dateng Bidan / Pukesmas.

3. Menawi gadah tamu saking luar daerah ampun ngantos salaman lan selalu menjaga jarak.

4. Menawi gadah tamu ingkang nginep kedah mbeto surat keterangan sehat saking Pukesmas / Rumah Sakit.

5. Selama wabah corona niki : 

- Pejenengan ampun ngantos bepergian dateng daerah - daerah ingkang terditeksi virus corona. Meniko bahaya sanget.

- Lan mboten usah damel  acara kados resepsi, utawi keramean - keramean sanesipun.

- Niki anjuranipun pemerintah monggo dipun laksanaken sareng-sareng.

Mekaten atas pawartosipun kulo aturaken maturusuwun.

Wassalamu'alaikum wr wb.

 Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus